Závislosti

Alkoholické psychózy

Delírium tremens

sa vyskytuje po niekoľkoročnom abúze (nadúživanie) alkoholu. V popredí všetkých príznakov delíria tremens sú halucinácie. Nápadný je tras celého tela a euforické úzkosti. Chorý je dezorientovaný miestom, časom a vlastnou osobou.

Korsakova (alkoholická ) psychóza

vzniká v priebehu chronického abúzu. Výrazná je porucha vštepovania do pamäti (krátka pamäť). Na svoj stav sa chorý díva nekriticky, zo svojich rozpakov si pomáha konfabuláciami.

Alkoholická demencia

Pri alkoholickej demencií sú intelektové schopnosti viac i menej oslabené. Pacient nie je schopný sa učiť nové poznatky a ťažko sa orientuje v novom prostredí. Alkoholické halucinácie sa u pacientov prejavujú prevažne sluchovými halucináciami, niekedy sa u neho objavia bludy o prenasledovaní vlastnej osoby. Počiatočné štádium choroby je charakterizované úzkosťami, bolesťami hlavy a nespavosťou.

Paranoidná alkoholická halucinácia

Pri paranoidnej alkoholickej halucinácii sa chorý prebúdza v úzkostnej nálade.

Paranoidná alkoholická psychóza

Pri paranoidnej alkoholickej psychóze dochádza u pacienta k bludom vzťahovačnosti, predovšetkým vo forme bludu žiarlivosti.

späť
mapa stránky