Závislosti

Psychofarmaká

Všeobecná charakteristika:

Sú to oficiálne distribuované liečivá, ktoré patria do skupín: sedatíva, hypnotiká (Barbital, Dormicum, Phenobarbital a mnohé iné nebarbiturátové hypnotiká ako: Rohypnol, Nitrazepam, Noxyron a iné); anxiolytiká (meprobamat a benzodiazepíny - Diazepam, Oxazepam, Lexaurin a iné); analgetiká (Acylcoffin, Acylpyrin, Alnagon, Analgin, Mirobal, Neuralgen, Spazmoveralgin a iné

Pôvod:

Liečivá produkované farmaceutickým priemyslom.

Spôsoby užívania:

najčastejšie vo forme tabliet, ale aj práškov a injekčných roztokov.
Tabletky rozdrvené na prášok rozpustené vo vode na injekčný roztok. Sedatíva vyvolávajú telesnú a psychickú závislosť rýchlejšie, ako sa predpokladá. Abstinencia môže byť horšia ako pri heroíne.

Prehľad najvýznamnejších:

Rohypnol
Je upokojujúci prostriedok podobný váliu, má však oveľa silnejší účinok. Po jednej tablete sa človek cíti ako opitý, stráca orientáciu, po viacerých tabletách aj pamäť. Dostaviť sa môže aj zastavenie dýchania a kóma, najmä v prípade, ak sa užijú aj ďalšie prostriedky. Rohypnol sa niekedy pridáva do nápojov. Stáva sa to pri znásilňovaní dievčat alebo vtedy, keď chce niekto niekomu nebadane pichnúť dávku dorgy. Neraz vedie práve toto trestné počínanie k nedobrovoľnej drogovej závislosti.
Barbituráty
Barbituráty tlmia nervovú sústavu, pôsobia silno upokojujúco a uspávajú. Sú veľmi nebezpečné, vo zvýšenej miere vedú k závislosti, majú závažné vedľajšie účinky a v medicíne sa dnes už nepoužívajú. Cesta k smrteľnej dávke je veľmi krátka. Barbituráty neprinášajú ani pekný trip, ani príjemné pocity, majú však ťažké a dlhodobé následky: nespavosť, depresie, duševné choroby, stavy paniky a halucinácie. Kombinácia s alkoholom môže byť smrteľná.
Upokojujúce prostriedky (sedatíva)
Sedatíva utlmujú nervovú sústavu alebo ju omamujú. Sú teda protikladom k drogám, ktoré naopak, povzbudzujú. Najpoužívanejšie sedatíva v medicíne sú benzodiazepiny. Často sa používajú na zmiernenie abstinenčných príznakov a privolanie spánku. To však ešte viac škodí, preože samy vyvolávajú pri odznievaní účinkov prudké reakcie. Kombinácia s inými drogami môže byť smrteľná. Sú i takí závislí, ktorí si tabletky rozdrvené na prášok rozpúšťajú vo vode a potom si ich vstrekujú do žíl. Následom môže byť zastavenie dýchania, kóma a smrť. Sedatíva vyvolávajú telesnú a psychickú závislosť rýchlejšie, ako sa predpokladá. Abstinencia môže byť horšia ako pri heroíne.

Príznaky po použití:

Akútne ovplyvnenie týmito látkami sa prejavuje eufóriou s odbrzdením správaním a s afektívnou labilitou. Niekedy nastupuje naopak apatia, celkový útlm a otupenosť. V kombinácii s alkoholom dochádza k podpore centrálneho útlmu. V rámci rozvinutej závislosti sa vyskytujú časté poruchy pamäti, porucha pozornosti. K telesným príznakom patrí porucha koordinácie pohybov, rôzne mimovoľné pohyby a neurotické telesné príznaky, ale aj stereotypie v konaní. Nápadným príznakom môže byť aj kožný erytém v tvári (začervenanie tváre).

Vedľajšie účinky a riziká:

V stave ťažkej intoxikácie dochádza ku kritickej hypotenzii, zníženiu minútového výdaju srdca s nástupom stavu hlbokého bezvedomia s rizikom smrti v dôsledku toxického opuchu mozgu.

Závislosť:

Typickým dôsledkom zneužívania liečiv z kategórie psychofarmák je výrazné denné zvyšovanie dávok (tolerancia).Pri rozvinutých závislostiach od centrálne tlmivých látok, prípadne iných psychofarmák dochádza k rozvoju úzkostných porúch, depresívnych stavov, čo paranoidných porúch. K rizikám zneužívania liečiv (najmä analgetík) patria aj ďalšie sprievodné poruchy funkcie pečene a obličiek. Na možnosť vedomého či nevedomého zneužívania liečiv je potrebné pamätať najmä u pacientov s chronickou bolesťou. Z hľadiska ilegálneho obchodu s drogami majú liečivá veľký význam, pretože predstavujú dôležité prekurzory pre výrobu ďalších syntetických drog najmä z kategórie opiátov a psychostimulancií.

Foto:

 

Mnohé z liekov sú potenciálne nebezpečné

Príbeh:

...
náš tím vyráža do poľa, kde už stojí jedno záchranárske auto. Patrí kolegom. Mladý muž s napichnutou žilou v ňom leží v kóme a kŕčoch. „Nebolo ho treba oživovať, dýchal sám. Kolegovia mu poskytli prvú odbornú pomoc.“ Lekári predpokladajú, že ide o predávkovanie liekmi. Či išlo o drogy, potvrdia až následné laboratórne testy. Vedľa mladého muža našli prázdne obaly od liekov. Pacienta musia napojiť na dýchací prístroj a uháňajú do nemocnice na ARO, kde už je pripravený tím lekárov...

späť

mapa stránky