Závislosti

Internetová závislosť
IAD (Internet Addiction Disorder)

O IAD, závislosti od internetu, ako túto poruchu po prvýkrát pomenovali Kimberly Young, Ph.D, a David Greenfield, Ph.D., začíname hovoriť, ak v dôsledku „internetovania“ konkrétna osoba dlhodobejšie zanedbáva svoje vzťahy, pracovné aj sociálne povinnosti a objavia sa poruchy správania , sústredenia alebo fyzické poruchy, ako napríklad bolesti chrbta, zhoršovanie zraku, bolesti rúk atď.

Nebezpečenstvo surfovania

Problém je aj v inom: Keďže dnešní mladí ľudia sú často v používaní technológií omnoho ďalej ako ich rodičia, niektorí rodičia ich ani nedokážu poučiť o rizikách komunikácie na internete. Preto je nevyhnutné zamerať sa aj na sociálnu bezpečnosť a priniesť podnety nielen deťom, ale aj ich rodičom a učiteľom, aby vedeli používať internet na svoje obohatenie.

Chatujú s neznámymi

Na nevyžiadané maily odpovie až 7 percent študentov. Deväť z desiatich študentov chatuje, z toho až štvrtina aj s neznámymi ľuďmi. 28 percent študentov sa už stretlo so svojím kontaktom z internetu. Ak sa stretli, zistili, že ich kontakt bol až v 11percentách niekto s inou identitou, ako si uvádzal na chate. Len necelé dve percentá opýtaných nesurfujú ani raz za týždeň, 10 až 15 hodín surfuje až 22 percent opýtaných. Najčastejšie surfujú doma (75 percent) a hlavne chatujú a mailujú (73 percent), často hľadajú aj informácie (54 percent).

Zásady bezpečného využívania internetu

Pri kontakte s internetovou komunitou sa vytvára možné riziko, s ktorým si rodičia študentov často nevedia dať rady. Odporúčame im preto dodržiavať tieto zásady:
  1. Pri malých deťoch (do puberty) umiestniť počítač na verejné miesto v byte, ako je obývačka, kuchyňa alebo chodba.
  2. Rodičia by sa mali naučiť ovládať internet minimálne tak dobre ako ich deti. (Opak je však pravidlom.)
  3. Rodičia by mali pochopiť, že internet sa stal bežným komunikačným prostriedkom ako napr. listy v minulosti alebo knihy.
  4. Komunikovať a považovať internet za súčasť bežného života.
  5. Plne dôverovať svojim deťom, nechať im priestor na súkromie (ich mail, chatová komunikácia, ich súbory) a nevstupovať doň. Vedieť udržať tajomstvo.
  6. Pri zistení, že sa dieťa dostalo na nevhodnú alebo nebezpečnú stránku, zachovať pokoj a rozvahu! Nekritizovať, nehodnotiť a pokojne sa s ním porozprávať a vysvetliť dieťaťu jej nebezpečenstvá.

Ako spoznať weboholikov:


U osôb závislých od internetu sa prejavujú všetky klasické príznaky:

- osobné, finančné problémy,
- ťažkosti v zamestnaní,
- klamú o množstve času, ktorý strávia surfovaním,
- uprednostňujú internet pred partnerom a inou prácou,
- často si lepšie rozumejú s virtuálnou postavou, ako so svojím skutočným partnerom,
- po vypnutí počítača sa chvejú, je im zle,
- ak nemajú v e-maile žiadny odkaz, pociťujú úzkosť a prepadnú panike,
- medzi symptómy možno zaradiť aj zmenu biologických hodín, najmä posun spánku,
- strata záujmu o skutočný sex,
- únava.

Liečba internetovej závislosti

Prvé prípady novodobých nelátkových závislostí, súvisiacich s internetom, začali liečiť terapeuti v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom na Prednej Hore. Ide náruživých internetových hráčov, ktorí tento moderný technický výdobytok nepoužívajú na komunikáciu či získavanie informácií, ale cez počítač hrajú bojové i hazardné hry.
"Bolo len otázkou času, kedy tieto novodobé závislosti dorazia aj k nám," hovorí primár tamojšieho centra pre liečbu závislostí MUDr. Jozef Benkovič. "Vo svete je tento jav už niekoľko rokov bežný. Podľa údajov, ktoré mám k dispozícií, v Spojených štátoch až dve tretiny detí vo veku od 12 do 18 rokov hrá cez internet hazardné hry," podotýka.
Zatiaľ pomáhali dvom takýmto klientom. Jedného na pobyt prihlásila vlastná matka, pretože cez internet míňal neúnosne množstvo peňazí. Druhý na to, že je od internetu závislý, prišiel až na Prednej Hore, počas liečby drogovej závislosti. Peniaze na drogy totiž získaval prostredníctvom internetu a hazardných hier.
Podľa primára MUDr. Benkoviča v poslednom čase pribúdajú najmä telefonáty rodičov tínedžerov, ktorí pre závislosť od počítača a hier nevenujú pozornosť škole. "Veľa mladých ľudí postupom času prechádza od počítačov ku klasickému gamblerstvu," pripomenul.

späť

mapa stránky