Závislosti

Mobilománia

Súčasnú dobu môžeme označiť za éru komunikácie. Hádam sa nenájde človek, ktorý by nové možnosti rýchleho kontaktu s inými ľuďmi neprivítal. Jedným z prvkov komunikácie je aj mobilné telefonovanie. Ako každý nový objav okrem plusov nesie v sebe aj mínusy. Podľa štatistík je trh mobilných operátorov u nás najdynamickejší v porovnaní s okolitými štátmi. Ako by sme sa i týmto chceli vyrovnať rozvinutým krajinám. Mobil u nás používa skoro každý: špičkoví manažéri, stredné vrstvy, robotníci, nezamestnaní, starí ľudia i deti. Bez mobilu existujú hádam už len bezdomovci a svojskí ľudia. Svojskí nie v pejoratívnom význame slova, ale ktorí dokážu každý krok prehodnotiť z hľadiska prínosu a strát.
Dnes na Slovensku používa mobil 84 percent ľudí (na porovnanie – televíziu sleduje 88,9 percenta populácie). Podľa sociológov v histórii neexistuje iná technológia, ktorá by za taký krátky čas dokázala preniknúť medzi väčšinu ľudí. Dnešné mobily sú komplexné prístroje – samozrejmosťou je e-mail, pripojenie na internet, fotoaparát, videokamera, hudobný prehrávač, herná konzola či osobný plánovač. Siete tretej generácie umožňujú i vysokorýchlostné pripojenie na internet, videohovory alebo sledovanie televízie. Rozšírenie mobilov zvýšilo i digitálnu gramotnosť Slovákov. Podľa prieskumov väčšina z nás ovláda bez problémov viac mobilný telefón ako počítač či internet. Mobily však majú i odporcov – poukazujú na stratu súkromia (ale prístroj sa dá i vypnúť), škodlivé mikrovlnné žiarenie (jeho účinok ešte nebol potvrdený ani vyvrátený) či novovzniknuté závislosti (napr. od SMSkovania).
Mobilné telefonovanie sa stáva rituálom, ktorý dodáva jedincovi „pocit dôležitosti“. Niektorí ľudia si majú dokonca nutkanie niekomu napísať. V priebehu určitého času nadobúda obsedantno-kompulzívny charakter Vyvíja sa návyk podobne ako pri hracích automatoch či počítačových hrách. V našom správaní je veľa odpozorovaného, pričom sa jednotlivci snažia napodobňovať svoje vzory, s ktorými sa chcú stotožniť. Pravda, nie vždy si mladí ľudia vyberajú vzory pozitívne. Množstvo prevažne mladých ľudí, ktorým chýba hodnotný spôsob vypĺňania voľného času, alebo im chýba kvalitná komunikácia, si takto vypĺňa prázdny priestor. Prázdny z hľadiska času i z hľadiska bohatosti svojho vnútorného prežívania. Bežne môžeme pozorovať chudobnú, stereotypnú a z vecného hľadiska zbytočnú komunikáciu mobilným telefónom ale i pri komunikácii cez internet typu:. „Kde si? Ja som v kaviarni, dávam si kolu. A Ty čo robíš?“ Takéto telefonáty či internetové rozhovory trvajú veľmi dlho a hoci nechtiac hovor počujeme resp. čítame, nedozvedáme sa nič, čo by za hovor stálo! Ostáva otázkou, aký bol zmysel telefonátu a kto to všetko zaplatí. Domnievame sa, že v mnohom môžu správanie mladých ľudí ovplyvniť ich rodičia ako prvé a prirodzené vzory.

SMS – Krátke Textové Správy

Táto služba umožňuje používateľovi mobilného telefónu GSM posielať a prijímať odkaz formou krátkej textovej správy s dĺžkou až 160 znakov. Odosielateľ si sám nadefinuje, v akom jazyku bude jeho odkaz prenášaný. Odosielanie krátkych textových správ umožňuje posielanie správ v maximálnej dĺžke 160 znakov na ktorýkoľvek iný mobilný telefón v sieti GSM, ktorá podporuje túto službu. Táto správa sa po prijatí druhou stranou zobrazí na displeji telefónu. Krátku textovú správu (GSM telegram) je možné napísať priamo z klávesnice mobilného telefónu.

Prehnané písanie SMS môže byt znakom závislosti

Píšete priveľa textových správ? Mohli by ste potrebovať odbornú pomoc, tvrdí jedna z najznámejších psychiatrických kliník Británie, podľa ktorej čoraz viac ľudí prepadá tzv. technologickým závislostiam, keď trávia dlhé hodiny písaním na mobilnom telefóne alebo "surfovaním" po internete. Nastal obrovský nárast závislostí súvisiacich so správaním, vrátanie nadmerného písania SMS, povedala hovorkyňa kliniky Priory Clinic, ktorá ročne lieči 6000 pacientov s rôznymi problémami od hazardných hier, porúch v stravovaní po drogovú závislosť. Podľa vedúceho oddelenia kliniky pre závislosti trávia viacerí pacienti až sedem hodín denne písaním krátkych textových správ. "Máme situácie, keď niektorí ľudia hľadia zvysoka na alkoholikov a závislých na kokaíne, no potom strávia päť hodín v internetovej diskusnej miestnosti," povedal Dr. Mark Collins pre noviny Sunday Telegraph.

Mobily deformujú psychiku ...

Podľa štúdie, ktorú na základe prieskumu na vzorke asi 2000 užívateľov vykonal koncom roku 2005 britský operátor Virgin Mobile je drvivá väčšina ľudí úzko viazaná na svoj mobilný telefón. Dobrá správa pre operátora nemusí byť rovnako priaznivá pre jeho zákazníkov. Až 90 % opýtaných totiž uviedlo, že po „odlúčení“ od mobilu dlhšom ako hodinu pociťujú stres, alebo nepokoj. Štyria z piatich užívateľov sa cítia nepríjemne, ak je dlhšiu dobu nedostupná sieť mobilného operátora a 84 % oslovených sa znepokojuje v prípade, že nemá svoj telefón neustále na dohľad.
Väčšina (60 %) majiteľov mobilu považuje jeho stratu za väčšiu tragédiu ako stratu peňaženky, či kľúčov od bytu. Podľa Dr. Davida Notta, špecialistu na sledovanie osôb závislých od návykových látok zo Southamptonskej kliniky, ľudia začínajú svoj mobil personifikovať. Vidia v ňom symbol priateľstva, kontaktu a pozornosti.
Podľa inej štúdie londýnskej univerzity, ktorú zverejnil The Times, môže údajne intenzívna komunikácia pomocou SMS, ale aj elektronickej pošty znižovať IQ. Toto zníženie je podľa experimentu vyššie ako po vyfajčení cigarety hašiša. Pokus za účasti osemdesiatich dobrovoľníkov pod vedením univerzitných lekárov pozostával z IQ testov a následného simulovania inej činnosti za súčasnej intenzívnej komunikácie pomocou SMS a e-mailu. Pri ďalšom meraní IQ vysvitlo, že jeho hodnota u pokusných osôb poklesla v priemere o 10 bodov, kým vyfajčenie jednej dávky hašišu znížilo inteligenčný kvocient len o 4 body.
Vedci to zdôvodnili neúmerným zaťažením mozgu pri koordinácii niekoľkých súbežných činností pri písaní, odosielaní správ a očakávaní odpovedí a vykonávaní ďalších aktivít navyše, čo vedie k zníženiu koncentrácie.

a možno aj prsty na rukách

Písanie SMS, ale aj ovládanie joystickov a ďalších klávesov na mobilných telefónoch pomocou palcov povedie možno k vývojovému skoku v populácii. Hoci sa Homo sapiens vyvíjal desiatky tisíc rokov, k radikálnym zmenám vo fyziognómii a stavbe mozgu dochádzalo pravdepodobne skokovo. Stavba a používanie ruky je pritom jedným z podstatných faktorov, ktoré umožnili človeku vytvárať nástroje a odlišujú ho od zvierat. Súbežne s vývojom kostry ruky sa v minulosti vyvíjala aj šedá kôra mozgová, v ktorej sídli okrem iného aj schopnosť človeka rozmýšľať.
Podľa hypotézy Dr. Sadie Plantovej z Univerzity vo Warwicku (V. Británia) dochádza vplyvom používania nových technológií, najmä mobilných telefónov k vzniku „nového prsta“. Mládež do 25 rokov totiž dokáže omnoho pružnejšie využívať palce na rukách než staršia generácia, ktorá na stláčanie tlačidiel používa skôr ukazovák. Hypotéza vychádza z výsledkov rozsiahlej štúdie, ktorú Dr. Plantová so svojim tímom spracovala na základe výskumov v deviatich svetových metropolách na prelome r. 2000/2001.

Ako sa prejavuje závislosť na mobile:

- trasú sa vám ruky ak 5 minút nevytáčate žiadne číslo
- máte pocit že na vás niekto zabudol ak ste polhodinu nedostali žiadnu sms
- váš kamarát vám pošle svoje číslo a vy hľadáte koho vymazať,pretože už máte všetkých 250 miest vyplnených
- v bare posielate sms kamarátovy,korý sedí spolu s vami pri jednom stole
- sila signálu je najdôležitejším meradlom kvality reštaurácie
- ked obedujete tak si spomeniete ,že máte niekomu zavolať a prestanete jesť
- vaše sny sa vám snívajú vo WAP protoklu
- vaša najobľúbenejšia frekvencia je 900Mhz
- vaša najobľúbenejšia téma je,kde je aký signál
- vášnivej debaty ste schopný len ak ide o porovnávanie mobilov
- človek ,ktorý nemá mobil je neschopný idiot
- posielate sms a voláte na všetky čísla zoznamu,ked nikto nevolá vám
- o svojom mobile hovoríte ,že má fakt sexy farbu
- ked náhodou skončíte v reštaurácii, v ktorej nie je signál vášho operátora začnete uvažovať o zmene:
   a) reštaurácie b) operátora c) mobilu
- každých 10 minút kontrolujete či vám niekto nevolal
- každých 5 minút kontrolujete či sa neobjavil signál
- prebehnete všetky stoly v reštaurácii a ak je pri niektorom signál presvedčujete ľudí,aby si s vami vymenili miesto
- deň bez mobilu je príšerná predstava, ako keby váš operátor skrachoval a vy by ste museli prejsť k druhému, ktorý nemá signál u vás doma ani na chalupe
- najsilnejšia nadávka ,ktorú poznáte je:"Ty si blbý ako Motorola d160!"
- máte headset stále v uchu ,ale pre istotu skontrolujete či vám niekto nevolal
- tvar vašej ruky sa prispôsobil tvaru vášho mobilu a vy to dávate všetkým za príklad
- napísanie správy 160 znakov zvládnete za menej než minútu a s ostatnými v tom súťažíte
- zvonenie vášho mobilu počujete aj na koncerte skupiny Metallica
- najviac vás naštve ten ,kto má rovnaké zvonenie ,ako vy
- vidíte na ulici vidíte krásnu ženu a prvé čo vás zaujme je, že aký má typ mobilu a akého operátora
- pri vypínaní mobilu máte pocit, akoby ste dostali kopačky
- ak máte vybitý mobil a vypne sa máte pocit, akoby ste stratili najlepšieho priateľa
- miesto dovolenky vyberáte podľa signálu
- ked je za posledný mesiac 4-miestna cena pomyslíte si, ako málo ste volali
- posmievate sa ľudom s mobilom horším než máte vy
- s ľudmi bez mobilu sa nebavíte vôbec

Myslíte, že je to nadsadené?... Možno!... Ale presné!

späť

mapa stránky