Závislosti

Štádia závislosti

Spolupôsobenie účinkov akejkoľvek drogy postupne zhoršuje zdravotný stav postihnutého. Existuje 52 príznakov závislosti. Podľa ich počtu, intezity a najtypickejších príznakov rozlišujeme tieto základné štádia:

 1. štádium
  • závislosť od alkoholu
   štádium iniciálne (počiatočné) - pravidelné pitie - nepravidelné opíjanie
  • závislosť od toxických látok
   štádium iniciálne (počiatočné) - nepravidelný konzum - orientácia na drogu, kalkulácia s ňou
  • závislosť u mladistvých
   štádium experimentovania - prvokontaty s drogou, prijímanie a orientácia na drogovú partiu, prijímanie drogových rituálov
 2. štádium
  • závislosť od alkoholu
   štádium prodromálne (varovné) - pravidelné opíjanie sa, okná, s nezmenenou kontrolou v pití
  • závislosť od toxických látok
   štádium úzusu ( pravidelné užívanie), rôzne spôsoby odôvodňovania a pravidelný konzum drogy
  • závislosť u mladistvých
   štádium zaujatia drogou účelová komunikácia, objavovanie pozitívnych zážitkov, prijatie novej roly, rozvoj drogového myslenia
 3. štádium
  • závislosť od alkoholu
   štádium kruciálne (rozhodné) ťahy, okná, zmenená tolerancia, zmenená kontrola v pití a racionalizácia
  • závislosť od toxických látok
   štádium rozvoja závislosti - postupný rozvoj psychickej a fyzickej závislosti podľa kvality a účinkov drogy
  • závislosť u mladistvých
   štádium úzusu (pravidelné užívanie) prvé abstinenčné príznaky, zmeny v životnom štýle, konflikty s prostredím
 4. štádium
  • závislosť od alkoholu štádium terminálne (konečné)
   príznaky z III. štádia, rozšírené o dopĺňanie hladiny, ranné dúšky a zjavné poškodenie fyzických a duševných funkcií organizmu
  • závislosť od toxických látok
   štádium terminálne (konečné) podriadenosť droge, poškodenie funkcií
  • závislosť u mladistvých
   štádium terminálne (konečné) rozvrátenie funkcií, vznik trvalých následkov, vážné, aj hrdelné konflikty (lúpeže, väzenie, vraždy)