Závislosti

Vlastnosti a účinky drog

O účinku možno hovoriť v súvislosti s pôsobením drogy na mozog, ako riadiace centrum tela a centrum psychiky. Pri dlhodobom (alebo opakovanom pôsobení) sa účinky prejavujú aj v somatickej oblasti a sú trvalejšie, niekedy až trvalé.

Tri spolupôsobiace účinky drogy

Droga je zákerná práve pre spolupôsobenie týchto účinkov:

Euforizujúci účinok
Najzákernejšou vlastnosťou drogy je jej účinok vnímaný človekom ako eufória. Stupeň eufórie je charakterizovaný príjemným stavom telesnej a duševnej pohody, radosti zo života, až nadprirodzenej sily, sebavedomia a zdravia. Za normálnych okolností je dôvodom eufórie dosiahnutie želaného cieľa, nasýtenie nejakej potreby alebo naplnenie nejakej predstavy. S drogou prichádza eufória bez účasti človeka, bez jeho cieľavedomej činnosti, bez radosti a prirodzeného šťastia. V organizme sa za určitých okolností vedia vytvoriť látky, ktoré sú prirodzeným zdrojom eufórie. Najväčším a najprirodzenejším darcom eufórie sú pohybové aktivity, najmä šport a tanec. Drogovou pascou je nuda, nečinnosť, neprogramovosť a hlavne nevedomosť.

Zmocňujúci účinok
Súčasne s euforizujúcim účinkom sa droga pomaly zmocňuje človeka. Myslenie a vôľové zložky sa orientujú na obstarávanie, konzumáciu drogy a vyhľadávanie miest, kde sa s drogou možno stretnúť. Spočiatku sa s drogou iba experimentuje, je to čas rozbiehania, keď je aj konzument drogy najmenej osloviteľný. Je to čas najväčšieho sebaklamu. Niekedy hovoríme až o posadnutosti drogou. Vysoká tolerancia na drogu neprimerane podporuje rast sebavedomia, vyjadreného známym: „Mám to pod kontrolou.“ Človek je drogou priamo fascinovaný.

Zhubný účinok - drogové „znecitlivenie“
Spolu s euforizujúcim a zmocňujúcim účinkom spoluúčinkuje deštrukčný fenomén drogy. Každá droga významne ovplyvňuje čas prežitia. Alkohol skracuje priemerný vek aj o viac ako 24 rokov, fajčenie cigariet minimálne o 14 rokov, marihuana dokonca nezriedka o 30 rokov a heroín ešte o niekoľko rokov viac. Stratená ľudskosť závislého od drog ho najskôr vyradí z rodinného prostredia, neskôr z pracovných činností (niekedy je to i naopak) až napokon ukončí i tak už neradostný život závislého. Účinok zhubný je plazivý, nepostrehnuteľný a nemožno mu žiadnym spôsobom účinne vzdorovať.

Spolupôsobenie spomínaných účinkov postupne zhoršuje zdravotný stav postihnutého.Okrem somatických (telesných zmien, dochádza aj k zmenám psychickým - zmenené správanie. Aj laik môže tieto zmeny pozorovať a určiť štádia závislostí.

späť

mapa stránky