Závislosti

Workoholizmus

Workoholizmus je chorobná závislosť od práce

Závislý od práce môže byť ktokoľvek: lekár, právnik, účtovník, ale aj žena v domácnosti. Niektorí workoholici pracujú stále, aj keď to nie je potrebné, iní sú zasa prehnane starostliví, potrebujú mať všetko dokonalé do najmenších detailov. Prehnaná obetavosť sa často vyskytuje u lekárov a sociálnych pracovníkov. Za workoholika sa nepovažuje človek, ktorý musí nasadiť silné pracovné napätie napr. na rozbehnutie akcie, podniku. Toto pracovné nasadenie je časovo obmedzené, preto sa za workoholizmus nepovažuje.
Workoholizmus, teda závislosť na práci, postihuje v najväčšej miere predovšetkým mužov, a potom obecne ľudí so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním. Postihuje najčastejšie ľudí, ktorí zakladajú novú firmu, získajú nové zamestnanie, sú nespokojní v osobnom živote, majú problémy v rodine ... Takíto ľudia sa uzavrú pred svetom a práca je pre nich psychický únik z reality.
Pokiaľ je workoholik šéfom, znamená to navyše nebezpečie pre jeho podriadených. Môže na nich totiž klásť neprimerané nároky a nižšie pracovné tempo, ako je to jeho, neuznáva. Svoju závislosť si (rovnako ako napr. gambleri, alkoholici aj.), neuvedomuje a jeho okolie o nej nemusí vôbec vedieť. Bezprostredne a najviac je postihnutá rodina, ktorá často tiež iniciuje jeho liečenie, obtiažne a dlhodobé. Dokiaľ si ale workoholik sám neuvedomí, čo ho postihlo, nie je liečba možná.

Cesta k workoholizmu

Všetko môže začať napríklad tým, že získame prácu, po ktorej sme túžili alebo ktorá nás veľmi baví. Najskôr predlžujeme pracovnú dobu až do nočných hodín, potom odbúrame voľné víkendy a dovolenku bez svojej práce považujeme za príšernú nudu. Máme veľa elánu a chuti do práce, tiež energie máme na rozdávanie, stále sa učíme, objavujeme niečo nové, skrátka naše nové zamestnanie je pre nás obrovské dobrodružstvo. Postupne nás tak pohltí, že si neurobíme čas na priateľov, partnerov, na rodinu, dôležité je len byť neustále na príjme a v plnom nasadení.
Takmer stále pracuje aj doma, aj počas víkendov, sviatkov, voľných dní. Pracuje pred odchodom do práce alebo po príchode z práce. Má nevybratú dovolenku ešte z minulého roka.

Príznaky workoholizmu

Stráviť v práci 12-14 hodín (neraz aj 16!), prácu si nosiť domov a pritom sa tváriť, akoby to bol bežný štandard, nie je zdravé. Ani mať výčitky z množstva práce, ktoré sa vám podarilo urobiť, ani z toho, žeby váš výkon bol neefektívny, lebo ak by skutočne bol, určite by ste to radšej zapierali, ako skutočne prezentovali.

Zdravotné dôsledky:

1. štádium – nespokojnosť, nervozita, vnútorné napätie, nespavosť
2. štádium – úzkosť, depresie, závislosť od alkoholu a drog, sexuálne zlyhanie
3. štádium – zvýšený krvný tlak, žalúdočné vredy, zlyhanie srdca, časté bolesti hlavy, poruchy spánku, vysoký krvný tlak, poruchy sústredenia, neschopnosť uvoľniť sa, depresie.

Ako sa brániť?

Problémom je, že čoraz viac ľudí si prácu nosí domov, keďže počítač sa stáva súčasťou našich domácností. Mali by sme sa držať pravidla, že dospelý človek by z času, keď nespí, mal polovicu času venovať práci, štvrtinu rodine a ďalšiu štvrtinu záľubám, známym. Dôležité je vedieť si aj odpočinúť. Uvedomme si, že nikto nevydrží dlhodobo pracovať sedem dní v týždni. Výkonnosť primerane klesá a práca ide pomalšie. Dovolenka by mala byť súčasťou leta aj zimy. Nie je dôležité, či to bude v Grécku alebo na chate, ide hlavne o to, aby sme si oddýchli.

TEST - Ste workoholik?

- väčšinu vecí si robím radšej sám
- som netrpezlivý, ak musím na niekoho čakať
- som podráždený, keď musím prerušiť prácu
- robím niekoľko vecí súčasne – telefonujem, píšem, jem.....
- mám rozrobených viac vecí súčasne
- často sľubujem viac, ako môžem splniť
- keď nepracujem, mám pocit viny
- práca a kariéra sú zmyslom môjho života
- mám pocit, že som v práci nenahraditeľný
- keď nepracujem neviem sa uvoľniť
- v duchu plánujem a nevnímam súčasnosť
- neovládam sa, ak sa veci nevyvíjajú podľa mojich predstáv
- ide ma rozhodiť, ak urobím aj malú chybu
- v práci trávim väčšinu času
- rozrušuje ma, ak som v situácii, ktorú nemôžem ovplyvniť
- je pre mňa dôležité vidieť výsledky práce

Ak ste zakrúžkovali viac ako polovicu odpovedí, patríte do rizikovej skupiny workoholikov!

späť

mapa stránky