Závislosti

Alkohol

Všeobecná charakteristika:

Popri nikotíne je u nás alkohol „legalizovanou“ drogou.

Pôvod:

Opojný účinok vykvasených plodov poznali mnohé národy už dávno pred našim letopočtom. Umenie výroby piva ovládali Sumeri už pred 5000 rokmi a alkohol tiekol potokmi aj pri stavbe pyramíd. Prvá zmienka o víne na jednom z egyptských papyrusoch pochádza približne z roku 3000 pred našim letopočtom. V 19. storočí, keď sa začala šíriť industrializácia, sa konzumovalo čoraz viac alkoholu. Panstvu totiž záležalo na tom, aby ich poddaní dostávali alkohol pravidelne vo forme naturálií, okrem iného aj preto, že boli po ňom povoľnejší a ovládateľnejší. V USA zakázali alkohol začiatkom minulého storočia. Táto tzv. prohibícia (1919/20 až 1933) viedla k tomu, že prekvital čierny trh a obchodovanie s alkoholom sa dostalo do rúk kriminálnych živlov.

Chemické zloženie:

Za opojný účinok alkoholu je zodpovedný etylalkohol - C2H5OH, jedovatý derivát uhľovodíka. Chemicky sa jedná o číru bezfarebnú tekutinu, ktorá má charakteristický zápach a chuť s bodom varu 77 ° C a bodom tuhnutia 130° C. Alkohol vzniká kvasením cukru a pôsobením kvasiniek. Kvasenie prebieha do koncentrácie asi len 14-16%, pri väčších koncentráciách sú kvasinky prvými obeťami alkoholu. Alkohol sa dá vyrobiť z akejkoľvek formy škrobu a cukru.Podľa výroby rozoznávame tri druhy nápojov:
Pivo – 1,0-1,5 obj. % alkoholu (7°=1,5%=10g; 12°=3,6%=18g)
Víno – 7-18 obj. % alkoholu (2 dcl=8-12%=16-24g)
Koncentráty – 22,5 a viac objemových % alkoholu
Podľa protialkoholického zákona sú všetky nápoje s obsahom >0,75% objemového percenta alkoholu alkoholické.

Alkohol a organizmus:

Do tela sa dostáva alkohol tráviacim systémom. Sliznica brušná alkohol nevstrebáva. V žalúdku alkohol zvyšuje tvorbu štiav len do 6% obsahu, nad toto množstvo ju tlmí. Z požitého alkoholu sa asi 20% vstrebe v žalúdku, a 80% v tenkom čreve. Alkohol sa v žalúdku vstrebe v nezmenenej forme, rýchlejšie to spraví koncentrát alebo alkohol na lačno. Vstrebávanie ovplyvňujú aj iné látky, napr. CO2, lieky, aromatické a korenisté látky. Cukry vstrebávanie spomaľujú. Význam má aj telesný a duševný stav. Telesná námaha vstrebávanie urýchľuje a únava spomaľuje. Časť požitého alkoholu sa nevstrebe vôbec, lebo sa naviaže na potravu v žalúdku. K vrcholu krivky alkoholu v krvi dochádza za 15, spravidla za 40-80 minút po požití. Najrýchlejšie sa vstrebávajú nápoje s 10-20%-ným obj. obsahom alkoholu. Zo sliznice tráviaceho systému sa alkohol dostáva do krvi a odtiaľ do celého tela. Viac alkoholu sa vždy dostáva tam, kde je vyššie krvné zásobenie. Tlstí ľudia majú po požití rovnakého množstva alkoholu vyšší obsah alkoholu v krvi ako svalnatejší, pretože tuk je z rozkladu alkoholu vyradený. Preto aj ženy vplyvom väčšieho podielu tukového tkaniva na telesnej váhe, majú v porovnaní s mužmi o ? - ? vyššiu koncentráciu alkoholu v krvi. Po skončení vstrebávania alkoholu do krvi je pomer medzi koncentráciou alkoholu v krvi a ostatným alkoholom v tele viac-menej stály, takže možno na základe koncentrácie alkoholu v krvi a telesnej váhy pijúceho vypočítať množstvo alkoholu, ktoré vypije. Alkohol sa z tela vylučuje v 90-95% okysličením, v 5-10% v nezmenenej forme, 4-7% dýchaním, 1-3% močom. Okysličovanie prebieha zo 60-90% v pečeni. Na začiatku metabolizácie je nevyhnutný špecifický enzým alkohol dehydrogenáza.Tento enzým sa v tele vyskytuje už od 5. roku života. Novšie výskumy zistili, že okrem vrodenej schopnosti okysličovať, existujú aj schopnosti získané. Spočíva to v tom, že alkoholici donútia pečeň uvoľniť aj iné okysličovacie systémy. Okysličovanie nie je stále a kolíše v rozličných medziach. Jeho množstvo vyjadrujeme v ‰. Neexistuje prostriedok, ktorý by okysličovanie alkoholu urýchlil. Celý proces metabolizácie začína výhradne v pečeni, ktorú predpokladá nepoškodenú. Metabolizácia je účinný detoxikačný proces tela, pretože alkohol je pre pečeň jedovatý. Keby sa alkohol nerozkladal, vzniklo by jeho nahromadenie v takej miere, ktorá je nezlúčiteľná so životom. Organizmus ťažko znáša aj malé dávky a rôzne sa bráni.

Ako pôsobí na zdravie:

Tráviaci systém
Dochádza k zmenám na žalúdočnej a črevnej sliznici a v zložení žalúdočných štiav. Zmenou sliznice sa potrava nedostatočne spracúva, nevyťažia sa z nej všetky látky potrebné pre organizmus. Aj keď sa pijúci stravuje bohato, potrava sa nedostatočne spracúva, nevyťažia sa z nej všetky látky potrebné pre organizmus. Porucha trávenia vedie k zmene chuti a jedálneho lístka, nechutenstvu, zápcham či hnačkám.
Pečeň
Narušená výživa a priamy účinok metabolizovaného alkoholu sú dva faktory, ktoré sa podieľajú na poškodení pečene. Zväčšenie pečene je spôsobené ukladaním sa tuku v jej tkanive – stukovatenie. Niekedy nastáva zväčšenie pečene pred vznikom cirhózy.
Srdcovocievny (kardiovaskulárny) systém
Vplyv veľkého množstva prijímaných tekutín, narušenie činnosti ciev spôsobuje, že sa nachádzajú aj zmeny na srdci. V dôsledku jeho zvýšenej námahy dochádza k jeho zväčšeniu. Skleróza ciev sa u alkoholikov zisťuje častejšie.
Dýchací systém
Zápaly pľúc a priedušiek sú u alkoholikov dvakrát častejšie. Pitie je často spojené s fajčením a kombinácia alkoholu s nikotínom nepriaznivo pôsobí na pľúcne tkanivo.
Zhubné nádory
Výskyt rakoviny v nosohltane a dutine ústnej je 2,5 – krát väčší u alkoholikov, než u abstinentov. Bol zistený stúpajúci výskyt rakoviny konečníka, pečene, cirhózy pečene a pankreasu.
Sexuálne funkcie
Alkohol zaťažuje látkovú výmenu, mení funkciu orgánov. Pravidelným prísunom alkoholu dochádza k poruchám erekcie.
Infekčné choroby
Alkohol poškodzuje telesné zdravie nepriamo napr. tým, že znižuje odolnosť voči infekčným chorobám. Častejšie podliehajú chrípke. Podobne aj TBC prebieha u alkoholikov s väčšími komplikáciami a dlhšie. Prevláda schátralosť, vychudnutosť, telesná slabosť, duševný úpadok.
Nervový systém
K hlavným príznakom jeho poškodenia je tremor, potenie, nespavosť, zvýšená dráždivosť, slabosť, malátnosť, bolesti hlavy a závrate.Ďalšie vážne poruchy nervovej sústavy sa prejavujú pomočovaním, neudržaním stolice, oslabením pamäte.Základom tohto je organické poškodenie centrálnej nervovej sústavy. Na periférnom nervovom systéme často prichádza k zápalom , ktoré sa prejavujú mravčením, kŕčmi, stratou citlivosti.
Psychika a alkohol
Jedná sa o rad poškodení od ľahších porúch vnímania a pamäti cez stupňovanie duševnej únavy, zvýšenú sugestabilitu, oslabenie vôle až k celkovému opadnutiu duševného života, do popredia sa dostáva strata taktu a duševnej pohotovosti, časté používanie vulgarizmov, hrubosť, otupenosť.Človek závislý na alkohole klame a uteká od reality.
Alkoholické psychózy
 • Delírium tremens
 • Korsakova (alkoholická ) psychóza
 • Pri alkoholickádemencia
 • Alkoholické halucinácie
 • Paranoidná alkoholická psychóza

Závislosť:

Alkoholová závislosť je duševná porucha. Nazýva sa alkoholizmus.
Príznaky: Koľko ľudí trpí závislosťou od alkoholu:
Na svete je od alkoholu závislých asi 140 miliónov ľudí
Na Slovensku je evidovaných 40 000 ľudí závislých od alkoholu

Následky neliečenej alkoholovej závislosti:

 1. Psychické
  • alkoholické psychózy (napr. alkoholické delírium, zomiera naň 2-5 % postihnutých)
  • alkoholická demencia (hlboká porucha intelektu a pamäti)
  • vysoká samovražednosť
 2. Sociálne
  • strata zamestnania - ekonomický pokles
  • strata rodiny - rozvod
  • strata priateľov
 3. Zdravotné
  • Na Slovensku vypije každý občan, vrátane novorodencov, 7,9 litra absolútneho (100 %) alkoholu ročne.
  • V roku 2000 tvorili pacienti liečení pre alkoholovú závislosť na Slovensku 1/3 zo všetkých pacientov liečených pre duševné poruchy
  • Na svete je nemierna konzumácia alkoholu zodpovedná za 5 % úmrtí a 9 % celkovej chorobnosti
 4. Spôsoby liečby:
  Typy liečby

  • ambulantná - vhodná pre začínajúcu závislosť a na doliečenie
  • ústavná - vhodná pre rozvinutú závislosť na začiatku liečby
  Druhy liečby
  • farmakologická (zvládnutie abstinenčných príznakov, potlačenie túžby po alkohole)
  • averzívna (vypestovanie záporného postoja)
  • psychoterapia (individuálna, skupinová, komunitná)
  • socioterapia (kluby abstinujúcich, anonymní alkoholici)

  Cieľom liečby je úplná abstinencia.

  Tak ako pacient s cukrovkou nesmie jesť cukor, tak pacient s alkoholovou závislosťou nesmie piť alkohol. Úspešnosť liečby je asi 40 - 60 %.
  Kde sa dá liečiť:
  • v psychiatrických ambulanciách (sú v každom väčšom meste)
  • v ambulanciách pre drogové závislosti (sú spravidla v okresných mestách)
  • v centrách pre liečbu drogových závislostí (sú v každom kraji)
  • na psychiatrických oddeleniach nemocníc a v liečebniach (asi 30 zariadení na Slovensku)
  • v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom (Predná Hora pri Muráni)

  Alkohol a Európska únia:

  Alkohol predstavuje v Spoločenstve kľúčový zdravotnícky a spoločenský problém. V Európe je najvyšší podiel konzumentov alkoholu na svete, najvyššia úroveň konzumácie alkoholu na obyvateľa a vysoká úroveň škodlivých účinkov súvisiacich s alkoholom. Dôsledkom týchto skutočností v EÚ je výrazný počet úmrtí pri dopravných nehodách, veľké vplyvy na spoločnosť, akými sú násilie, chuligánstvo, zločin, rodinné problémy a sociálne vylúčenie, ako aj nízka produktivita práce. Alkohol má na svedomí predčasnú smrť a postihnutie 12 % mužskej a 2 % ženskej populácie v EÚ.
  EÚ si uvedomuje, že alkoholické nápoje sú dôležitou hospodárskou komoditou. Vo viacerých regiónoch Európy predstavujú kultúrnu hodnotu. Výroba a marketing alkoholu, ako aj obchod s alkoholickými nápojmi, prispievajú k hospodárskemu rastu v EÚ. Aby sme však mohli riešiť zdravotné otázky sú nevyhnutné účinné politiky v tejto oblasti, ktoré vyžadujú podporu a koordináciu zo strany Európskej únie.
  Reakcia EÚ na túto výzvu sa bude zameriavať na kombináciu zacielených opatrení zameraných na obmedzenie dostupnosti alkoholických nápojov najmä mladým ľuďom a zníženie vplyvu, ktorý ma na nich obchodná komunikácia. V budúcej stratégii by mohli byť zahrnuté opatrenia proti jazdeniu pod vplyvom alkoholu, ako aj opatrenia určené na zlepšovanie vzdelávania a šírenia informácií.
  Spolupráca medzi členskými štátmi je preto podstatná pre výmenu informácií a poznatkov. Od nevládnych organizácií sa tiež očakáva, že pri mobilizovaní a zapájaní verejnosti, ako aj zvyšovaní povedomia budú hrať kľúčovú úlohu. Výrobcovia alkoholických nápojov môžu prispieť uplatňovaním svojho kódexu správania a zodpovedným konaním. V rámci medzinárodnej spolupráce, najmä s WHO, sa plánuje vyvinúť systém epidemiologického dohľadu nad konzumáciou alkoholu a súvisiacich sociálnych, ekonomických a zdravotných indikátorov.

  Foto:

  ženský alkoholizmus začína tajným pitím muži radi pijú na verejnosti
  ženský alkoholizmus začína tajným pitím muži radi pijú na verejnosti
  tak končí nekontrolované pitie nebezpečný je alkohol pre mládež
  tak končí nekontrolované pitie nebezpečný je alkohol pre mládež

  Príbeh:


  Nepijem, no a čo?!

  Keď som sa rozhodla prestať piť alkohol, okamžite sa na moju hlavu zniesli búrlivé komentáre a nemilosrdná kritika okolia. Akoby som niekoho zavraždila! Prestať piť nie je ako prestať jesť brokolicu. Nikoho nezaujíma, akú zeleninu konzumujete alebo aký typ chleba raňajkujete. Nikto sa vás nepýta, prečo nejete brokolicu. Ale keď prestanete piť, stanete sa zrazu centrom pozornosti mnohých ľudí a terčom neveľmi príjemných poznámok.

  Si chorá?

  Odkedy nepijem, stretla som sa s mnohými druhmi reakcií: s ironickými poznámkami, so stavmi podobnými šoku, s prehováraním aj so záchvatmi smiechu a najmä s nekonečnými, nekonečnými poznámkami a narážkami typu: Ty nepiješ? Nie si náhodou chorá?! Nepiť je divné. Keď nepijete, ľudia vás podozrievajú prinajmenšom z psychickej poruchy alebo účasti na nejakej špionážnej akcii. A ja pritom skutočne nechápem, čo je také skvelé na tom, keď sa niekto vyzlečie na firemnom večierku do spodnej bielizne, flirtuje so šéfom pred zrakom jeho zákonitej a následne pred všetkými vracia do kvetináča na námestí. Nechápem, čo je zábavné na zobudení v cudzom byte alebo na lavičke v mestskom parku, keď si z predošlého večera pamätáte len chabé útržky. Neviem, čo je také skvelé na znížení pracovného výkonu po fláme na úbohých desať percent, na ústach vysušených ako kaktus, svrbiacej dehydrovanej pokožke s červenými fľakmi a bolestivom zunení v hlave. Neviem, čo je skvelé na zlomyseľných opileckých hrách typu: Aha, Milan zaspal, omotajme ho toaletným papierom! alebo na zážitkoch ako: Prepáč, ja viem, že je to tvoj frajer, ale niečo sme popili...“ Sedieť bledozelená ráno v práci a snažiť sa nevrátiť raňajky opäť na svetlo božie začalo byť pre mňa zrazu veľmi namáhavé. Tá trocha zábavy za to čoraz náročnejšie zotavovanie vôbec nestojí. A keďže nie som typ, ktorý si vie dať „len jeden malinký kúsok čokolády“, pochopila som, že cesta riadenej umiernenosti je pre mňa nemožná. Tak som sa rozhodla prestať piť.

  Robíš sa lepšou?

  Nie je vôbec ľahké prísť do spoločnosti a odmietnuť pozvanie na pohárik. Väčšine ľudí pripadá absurdné, že si dávate len minerálku, keď tu majú skvelé akostné víno a domácu slivovicu. Ja som na to nebola pripravená, preto ma spočiatku vždy zaskočilo, že jednoduché „nie, ďakujem“ nefunguje na ponúkajúcich ako signál na ústup, ale ako červená zástava. Okamžite sa okolo mňa zhŕkol hlúčik ľudí, ktorí sa nahlas domáhali vysvetlenia. Ako to, že nepiješ?! Pokúšala som sa teda vykrútiť vyhláseniami ako „som tu autom“ alebo „beriem antibiotiká“, no nie vždy je táto výhovorka použiteľná. Po čase ma začalo štvať, že si musím takto potupne vymýšľať. Nie je to predsa len moja vec? Tak som začala hovoriť pravdu. Nepijem a hotovo. Nepijem, pretože nechcem piť. A nič viac. Musela som sa naučiť pokojne prijať krútenie hlavou a pohŕdavé vtipy na svoju adresu. Rovnako som sa naučila uťať v zárodku prednášky na tému „pozitívny vplyv červeného vína na krvotvorbu a znižovanie cholesterolu“. Moje krvinky sú okej, cholesterol mám ako novorodenec. Svoje ospravedlnenie chľastania si nechajte pre seba. Pochopila som, že ľudí štve, ak sa objaví niekto, kto nie je nadšeným stúpencom ich nerestí. Je to podobné, ako nepozerať reality show. „Robíš sa lepšou, moja, čo?! Nejaká je namyslená...“ To naše typické „kto nepije, nie je Slovák“ dostalo pre mňa zrazu veľmi osobný, konkrétny význam. Netušila som, ako ma obyčajné nepitie alkoholu môže tak hrozne vyčleniť zo spoločnosti. Svadby a iné „špeciálne príležitosti“ sú samostatná kapitola. Veční ponúkači, ako som ich začala prezývať, vycítia svoju šancu a poriadne zatlačia. Keď ma nedostali v obyčajný pondelok, v ten Veľkonočný už im neuniknem! Z obyčajného dohovárania sa stala ťažká manipulácia: „No ale veď aspoň na pohrebe si daj... Strýko Fedor by sa určite urazil, keby ešte žil!“ Naučila som sa odmietať ešte skalopevnejšie. Dokonca som sa niekoľkokrát musela znížiť pomerne k agresívnemu výpadu proti neodbytnému „ponúkačovi“. V nevyhnutných prípadoch som bola nútená ceriť zuby a výhražne vrčať. Na niektorých ľudí to jednoducho podobrotky neplatí.

  Nuda

  Nasledovali však ďalšie prekvapenia. Všimli ste si, ako sa zmení atmosféra, keď niekto vytiahne fľašu? Tváre prítomných sa magicky zmenia z ľahko otrávených na radostne rozžiarené, s očami lesknúcimi sa túžobným očakávaním nadchádzajúceho večera. Zrazu sa ma to prestalo týkať. Ale neprestalo ma udivovať, akú veľkú hodnotu sme pitiu pripísali. Zistila som tiež, že partia ľudí, s ktorými som sa doteraz pravidelne neuveriteľne bavila, sa v istú večernú hodinu stáva haldou nezrozumiteľne bľabotajúcich, neskutočne otravných postavičiek. To príjemné, dôverné bratanie sa zrazu zmenilo na slizké obchytkávanie, podnetné filozofické rozhovory na prázdne, nekonečne sa opakujúce krčmové reči. Odrazu som bola vyčlenená nielen z popracovných pivných či fernetových večierkov, ale aj z množstva diskusií, ktoré sa viedli o týchto zážitkoch v nasledujúcich dňoch. Šokovalo ma, akou častou témou spoločenských rozhovorov je, kde sa kto a ako „zlískal“, zmordoval, „nacápal“, čo sa potom dialo a koľko kto znesie... Téma, do ktorej som sa ešte nedávno so zápalom zapájala aj ja. Zrazu neuveriteľná nuda.

  Abstinenti existujú

  Moje rozhodnutie nepiť sa časom len upevnilo. To, že som zistila, aké náročné je uvoľnene sa baviť s triezvou hlavou, ma presvedčilo, že je to skutočne správny krok. A že bolo možno načase. Pevne som sa rozhodla, že prekonám svoju rokmi naučenú potrebu tekutej barličky na odviazanie sa. Tancovať pred ľuďmi či začať flirtovať – prvé pokusy bez tradičného „povzbudenia“ som absolvovala s chvejúcimi sa kolenami. Prežiť Silvestre, narodeniny a Veľké noci „nasucho“ sa však časom stalo celkom normálnym. Postupne som zistila, že „na tomto svete hádam všetci chľastajú!“ bol iba unáhlený počiatočný záver, postavený najmä na skutočnosti, že ako „pijúca“ som sa logicky stretávala s podobne zameranými ľuďmi. Našla som, našťastie, zopár takých, ktorí so mnou idú v sobotu na prechádzku alebo korčuľovať a večer trebárs do čajovne. Zistila som tiež, že z pôvodne širokého záberu potenciálnych partnerov mi automaticky vypadli tí, ktorých jediným, s láskou pestovaným koníčkom je pravidelné „tour de krčma“...

  späť

mapa stránky