Závislosti

Stručný prehľad drog

"Tvrdé" a "mäkké" drogy

Okrem delenia drog podľa chemického zloženia možno drogy rozdeliť na dve skupiny:

tvrdé drogy      a      mäkké drogy

Pod „tvrdými“ sa zväčša rozumejú drogy, ktorých účinok je silný a rýchly, a na ktoré obyčajne vzniká rýchlo fyzická závislosť. Sem nemusí patriť len heroín alebo kokaín, ale niekedy sa sem zaraďuje aj alkohol.
Pod „mäkkými drogami“ sa tradične rozumie marihuana a hašiš, hoci toto zľahčovanie je veľmi(!) diskutabilné. Tiež pod nimi možno rozumieť nikotín a kofeín.
Používa sa tiež formulácia:
mäkká droga „nasadá“ na osobnosť, tvrdá ju mení.

iné rozdelenie:

nelegálne drogy      a      legálne drogy

NELEGÁLNE DROGY (na Slovensku)

heroín
morfín
ópium
domácky opiát vyrobené z liekov
marihuana
hašiš
kokaín
crack
amfetamín
pervitín
extáza
LSD
PCP
peyote
meskalín
psilocybín

LEGÁLNE DROGY (na Slovensku)

prchavé látky
rozpúšťadlá
sedatíva
hypnotiká
ľahké opiáty
alkohol
nikotín
späť
mapa stránky